• 1 WSTĘP
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za
  pośrednictwem sklepu internetowego https://nutragroup.shop (zwanego dalej: „Sklepem
  Internetowym”).
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Nutra Group
  Limited z siedzibą w 78 Churchgate, Stockport, England, SK1 1YJ, zarejestrowaną w rejestrze
  Registrar Of Companiej for England and Wales pod numerem 13983851, zwana dalej Nutra Group
  LTD
 3. Dane osobowe zbierane przez Nutra Group Limited za pośrednictwem Sklepu Internetowego są
  przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Nutra Group Limited dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów
  odwiedzających Sklep Internetowy.
 • 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 1. Nutra Group Limited zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, które są konsumentami.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
 3. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.Podstawa
  prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem
  jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna- zgoda osoby, której dane dotyczą na
  wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. korzystania z usługi dobór suplementacji, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa
  świadczona drogą elektroniczną.Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy
  o świadczenie usługi dobór suplementacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w odniesieniu do
  szczególnych kategorii danych osobowych – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.
  a RODO);
 6. badania satysfakcji Klientów.Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie
  usprawiedliwionego interesu Nutra Group Limited, polegającego na zapewnieniu i utrzymaniu
  wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO).
 7. Ilość zbieranych danych osobowych ograniczona jest do niezbędnego minimum i służą one jedynie
  do identyfikacji osób odwiedzających Stronę celem realizacji zamówień, w tym do procesowania
  rozliczeń online i offline i obsługi posprzedażnej.
 8. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:
 9. Adres e-mail;
 10. Dane adresowe:
 11. Kod pocztowy i miejscowość;
 12. Kraj (państwo);
 13. Ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 14. Imię i nazwisko;
 15. Numer telefonu.
 16. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.
 17. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje jedynie swój pseudonim, nick lub
  imię.
 18. W zakresie uzasadnionym charakterem Produktów, Nutra Group Limited może poprosić
  Użytkownika o podanie innych danych osobowych. W regulaminie danych Produktów i/lub Usług
  mogą zostać wskazane inne dane osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z
  Produktów i/lub Usług.
 19. W przypadku badania satysfakcji Klientów, Nutra Group Limited przetwarza następujące dane:
 20. Adres e-mail;
 21. Numer zamówienia.
 22. Dla ochrony prywatności poszczególnych osób mogą zostać zmienione imiona i dane osobowe
  Użytkowników i innych osób, których wypowiedzi oraz zdjęcia zostały zamieszczone na Stronie.
 23. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje,
  w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy
  Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 24. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
  i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie
  Internetowym.Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie
  funkcjonalności tych usług.
 25. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe
  podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak:
  imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki
  Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym
  rozmiarów poniesionej szkody.Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
  roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
 26. Nutra Group Limited przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, jak
  również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety satysfakcji i formularzy
  wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Klient nie
  zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować Nutra Group
  Limited na adres zgodnie z §5, a wtedy Nutra Group Limited zablokuje odpowiednie
  dane. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
  poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji
  ze świadczonych przez nas usług.
 27. Przekazanie danych osobowych do Nutra Group Limited jest dobrowolne, w związku
  z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony
  Internetowej Sklepu.
 • 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Nutra Group Limited
  przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,
  w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Nutra Group
  Limited co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo
  samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
 2. Podmioty przetwarzające – Nutra Group Limited korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane
  osobowe wyłącznie na polecenie Nutra Group Limited . Należą do nich m.in. dostawcy świadczący
  usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do badania
  satysfakcji Klienta, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy
  skuteczności kampanii marketingowych;
 3. Administratorzy – Nutra Group Limited korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na
  polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni
  usługi płatności elektronicznych, bankowe oraz pocztowe.
 4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane,
  w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych
  towarów:
 5. firmie kurierskiej;
 6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres
  e-mail Nutra Group Limited będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje
  handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.
 7. W przypadku skierowania żądania Nutra Group Limited udostępnia dane osobowe uprawnionym
  organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub
  Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Nutra
  Group Limited na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli
  przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której
  pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten
  plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez
  Nutra Group Limited produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób
  odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
  odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.
 2. Strona korzysta z systemu GoogleAnalytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych
  udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies” – plików
  tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika Strony w celu umożliwienia witrynie
  przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Google może przekazywać te
  informacje osobom trzecim, jedynie, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów
  prawa.
 3. Właściciel Strony używa plików „cookies” do przechowywania informacji na temat preferencji
  Użytkowników Strony. Pliki te przechowują: osobiste ustawienia Użytkownika oraz propozycję
  automatycznego wypełniania pól formularzy.
 • 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 1. Prawo do cofnięcia zgody- podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 2. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Nutra Group Limited
 3. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
 4. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Nutra Group Limited zgodnie
  z prawem przed jej cofnięciem.
 5. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak
  uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Nutra Group
  Limited może świadczyć jedynie za zgodą.
 • 5 Zmiany Polityki Prywatności
 1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres EMail:[email protected]
 2. Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2022 r.
 3. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wyżej wymienionych zasad.