POLITYKA PRYWATNOŚCI

• 1 WSTĘP

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za

pośrednictwem sklepu internetowegohttps://nutragroup.shop (zwanego dalej: „Sklepem

Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Nutra Group

Limited z siedzibą w 78 Churchgate, Stockport, England, SK1 1YJ, zarejestrowaną w rejestrze

Registrar Of Companiej for England and Wales pod numerem 13983851, zwana dalej Nutra Group

LTD

3. Dane osobowe zbierane przez Nutra Group Limited za pośrednictwem Sklepu Internetowego są

przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Nutra Group Limited dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów

odwiedzających Sklep Internetowy.

• 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. Nutra Group Limited zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, które są konsumentami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

3. składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.Podstawa

prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem

jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna– zgoda osoby, której dane dotyczą na

wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

5. korzystania z usługi dobór suplementacji, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa

świadczona drogą elektroniczną.Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy

o świadczenie usługi dobór suplementacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w odniesieniu do

szczególnych kategorii danych osobowych – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit.

a RODO);

6. badania satysfakcji Klientów.Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie

usprawiedliwionego interesu Nutra Group Limited, polegającego na zapewnieniu i utrzymaniu

wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO).

7. Ilość zbieranych danych osobowych ograniczona jest do niezbędnego minimum i służą one jedynie

do identyfikacji osób odwiedzających Stronę celem realizacji zamówień, w tym do procesowania

rozliczeń online i offline i obsługi posprzedażnej.

8. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje następujące dane:

9. Adres e-mail;

10. Dane adresowe:

11. Kod pocztowy i miejscowość;

12. Kraj (państwo);

13. Ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

14. Imię i nazwisko;

15. Numer telefonu.

16. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail.

17. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje jedynie swój pseudonim, nick lub

imię.18. W zakresie uzasadnionym charakterem Produktów, Nutra Group Limited może poprosić

Użytkownika o podanie innych danych osobowych. W regulaminie danych Produktów i/lub Usług

mogą zostać wskazane inne dane osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z

Produktów i/lub Usług.

19. W przypadku badania satysfakcji Klientów, Nutra Group Limited przetwarza następujące dane:

20. Adres e-mail;

21. Numer zamówienia.

22. Dla ochrony prywatności poszczególnych osób mogą zostać zmienione imiona i dane osobowe

Użytkowników i innych osób, których wypowiedzi oraz zdjęcia zostały zamieszczone na Stronie.

23. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje,

w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy

Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

24. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach

i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie

Internetowym.Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie

funkcjonalności tych usług.

25. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe

podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak:

imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki

Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym

rozmiarów poniesionej szkody.Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed

roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

26. Nutra Group Limited przetwarza dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, jak

również odpowiedzi na przygotowane pytania w ramach ankiety satysfakcji i formularzy

wykorzystywanych do badania satysfakcji. Udział w takich akcjach jest dobrowolny. Jeśli Klient nie

zgadza się na uczestniczenie w nich, to w każdej chwili może poinformować Nutra Group

Limited na adres zgodnie z §5, a wtedy Nutra Group Limited zablokuje odpowiednie

dane. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na

poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji

ze świadczonych przez nas usług.

27. Przekazanie danych osobowych do Nutra Group Limited jest dobrowolne, w związku

z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony

Internetowej Sklepu.

• 2 Komu udostępniane lub powierzane dane oraz jak długo przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Nutra Group Limited

przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,

w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Nutra Group

Limited co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo

samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

2. Podmioty przetwarzające – Nutra Group Limited korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane

osobowe wyłącznie na polecenie Nutra Group Limited . Należą do nich m.in. dostawcy świadczący

usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do badania

satysfakcji Klienta, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy

skuteczności kampanii marketingowych;

3. Administratorzy – Nutra Group Limited korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na

polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni

usługi płatności elektronicznych, bankowe oraz pocztowe.4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane,

w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych

towarów:

5. firmie kurierskiej;

6. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres

e-mail Nutra Group Limited będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje

handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

7. W przypadku skierowania żądania Nutra Group Limited udostępnia dane osobowe uprawnionym

organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub

Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

• 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Nutra

Group Limited na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli

przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której

pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten

plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez

Nutra Group Limited produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób

odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk

odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. Strona korzysta z systemu Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych

udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies” – plików

tekstowych umieszczanych na komputerze Użytkownika Strony w celu umożliwienia witrynie

przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Google może przekazywać te

informacje osobom trzecim, jedynie, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów

prawa.

3. Właściciel Strony używa plików „cookies” do przechowywania informacji na temat preferencji

Użytkowników Strony. Pliki te przechowują: osobiste ustawienia Użytkownika oraz propozycję

automatycznego wypełniania pól formularzy.

• 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody– podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

2. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Nutra Group Limited

3. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

4. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Nutra Group Limited zgodnie

z prawem przed jej cofnięciem.

5. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak

uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Nutra Group

Limited może świadczyć jedynie za zgodą.

• 5 Zmiany Polityki Prywatności1. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres E-

Mail:[email protected]

2. Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2022 r.

3. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację wyżej wymienionych zasad.